Otvaranje kongresa planirano je u 13 sati. 
Nakon registracije obratiti će vam se organizatori, te ćemo predstaviti projekt, predstaviti satnicu te predstaviti sudionike koji će biti predavači.

Maleni pokloni susdionicima osigurali su pokrovitelji i sponzori projekta.

1. DAN (Razmjena osobnih iskustava)

13:00   Registracija

14:00   Osobna iskustva osoba sa dijabetesom tip 1

         Katarina Vadoc, Laura Crvenka, Magdalena Šimatić, Ivan Andrašević, Antun Paulin

14:20   Iskustva roditelja osoba sa dijabetesom tip 1

         Aleksandra Marović, Suzana Mutvar, Ljiljana Zrakić

14:40   Burnout (sindrom izgaranja)

         Ksenija Kolman Goreta, dipl.oec.NLP master i coach, Sanja Blažičević

15:00   Dijabetes i posao

         Ivan Andrašević, Erik Mutvar, Ines Jakopanec

15:20   Dijabetes i sport 

         Ivan Andrašević, Nenad Šimunko, Ines Jakopanec

15:40   Diaeuro i Diabasket

         Ines Jakopanec, Aleksandra Marović

16:00   Stanka

16:20   Dijabetes i spolni život (samo za oboljele od dijabetesa 12+)

         Ivan Andrašević, Antun Paulin, Adriana Modrusan

 16:30-17:15   “Tko je najslađi u vrtiću?” – Radionica za djecu 4-6 godina

 Ivana Sošić Antunović

*potrebno se prijaviti za radionice radi ograničenog broja mjesta

16:40   Dijabetes i trudnoća

         Mladen Grgurević,dr.med, Adriana Modrusan

17:00   Dijabetes i alkohol

         Ivan Andrašević, Zoltan Varga, Matija Ažić

17:00-19:00  HELPDESK

Ivica Šuran, Antun Paulin

17:30-18:30   “Školarac kao i svaki drugi, samo slađi”- Radionica za djecu 7-10 godina

Ivana Sošić Antunović

*potrebno se prijaviti za radionice radi ograničenog broja mjesta

19:00   Riječ dobrodošlice, predstavljanje programa, sponzora

            Večera (švedski stol, tablica UGH, primjer obroka i računanje UGH, mogućnost vaganja hrane)

Program je podložan promjenama.