Martina Pavlić

Rođena 1993. godine u Osijeku gdje završava osnovnoškolsko, srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje. 2014. godine završava preddiplomski studij prehrambene tehnologije na temu “Inzulin i regulacija metabolizma”, a diplomski studij nutricionizma završava 2017. s radom “Prehrana i životne navike oboljelih od dijabetesa tipa 1”. Otad sudjeluje na raznim kongresima i edukacijama za oboljele od dijabetesa prikupljajući i prenoseći znanja i vještine regulacije dijabetesa, prvenstveno stavljajući naglasak na prehranu.